Kredyt dla studenta

Osoby, które rozpoczynają studia, wyfruwają z rodzinnego gniazda, przenoszą się do innego miasta, wchodzą w dorosłość i usamodzielniają się. Nie wypada im już prosić rodziców o wsparcie finansowe, a przecież potrzebują pieniędzy na utrzymanie i opłacenie czesnego. Niestety studia i praca to dwie rzeczy bardzo ciężkie do pogodzenia. Studenci – szczególnie ci, którzy uczą się w trybie stacjonarnym – z reguły nie mają dochodów z tytułu umowy o pracę, ponieważ brak czasu nie pozwala im na podjęcie pełnoetatowego zatrudnienia. Pozostaje praca dorywcza, jednak zdobyte w ten sposób środki zwykle okazują się niewystarczające. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej skorzystać z kredytu dla studenta!

Czym jest kredyt dla studenta?

Kredyt dla studenta to bardzo dobry sposób na zdobycie pieniędzy, które pokryją koszty utrzymania młodego człowieka w okresie studiów. Biorąc taki kredyt nie musisz deklarować na co konkretnie wydasz uzyskane środki. Możesz nimi dowolnie dysponować i wydać je na co chcesz. Możesz przeznaczyć je na sfinansowanie mieszkania poza domem albo wydatki związane bezpośrednio ze studiami, możesz też część z nich odłożyć, a nawet zainwestować. Taki kredyt jest więc nie tylko doskonałym źródłem dochodu, które pozwoli przetrwać studia, ale także świetną okazją do łatwego pomnożenia oszczędności.

Nasz kredyt dla studenta to odpowiedź na potrzeby młodych ludzi, którzy rozpoczynając studia chcieliby się usamodzielnić, ale nie mają szans na pełnoetatową pracę, a pracując dorywczo nie mogą liczyć na wsparcie finansowe w banku. Nieregularne dochody to kryterium dyskwalifikujące potencjalnego kredytobiorcę, ponieważ bank na tej podstawie uznaje, że nie ma on wystarczającej zdolności kredytowej i odmawia udzielenia pożyczki. My podchodzimy do studentów z większym zrozumieniem i większą elastycznością. Nie tylko nie skreślamy ich jako potencjalnych kredytobiorców, ale też oferujemy im korzystniejsze warunki, niż te, które zapewniłby im bank.

Kto może się ubiegać o kredyt dla studenta?

Wniosek o przyznanie kredytu dla studenta może złożyć każdy, kto posiada status studenta, w tym studenci uczelni publicznych i prywatnych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Nie ma znaczenia forma studiów czy typ uczelni. Nie ma też znaczenia, czy jesteś na pierwszym roku czy kończysz już studia licencjackie, magisterskie albo doktoranckie. Możesz złożyć wniosek nawet wtedy, gdy dopiero bierzesz udział w rekrutacji na studia, lecz nie wszedłeś jeszcze oficjalnie w szeregi studentów. Nieistotny jest również Twój wiek – choć oczywiście wymagana jest pełnoletniość – nie musisz spieszyć się ze składaniem wniosku przed ukończeniem 25 roku życia.

O kredyt dla studenta może się ubiegać każda osoba, która chciałaby studiować i samodzielnie się utrzymywać, ale nie ma środków, by sobie na to pozwolić. Brak funduszy nie powinien być przeszkodą w zdobywaniu wykształcenia, ale niestety często się zdarza, że ktoś rezygnuje ze studiów, ponieważ zwyczajnie go na to nie stać. Kredyt dla studenta otwiera takim ludziom na oścież drzwi do nauki i kariery. Jeśli to właśnie jest teraz Twoim priorytetem – nauka i kariera – nasza oferta kredytu studenckiego skierowana jest właśnie do Ciebie.

Dlaczego warto wziąć kredyt dla studenta?

Kredyt dla studenta to idealne rozwiązanie problemu braku funduszy na kształcenie, z którym boryka się tak wiele osób, dlatego naprawdę warto zdecydować się na tę metodę finansowania studiów. Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom student może opłacić nie tylko koszty utrzymania, czesne za studia czy materiały dydaktyczne, ale też pozwolić sobie na to, by zainwestować w szkolenia branżowe czy kursy pozwalające na zdobycie nowych umiejętności tak potrzebne młodemu człowiekowi na początku jego drogi zawodowej.

Ale poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z przypływu dodatkowej gotówki, kredyt dla studenta ma również inne zalety. Jego przewaga nad innymi rodzajami kredytów i pożyczek wynika chociażby z tego, że:

  • oferuje atrakcyjne, korzystne oprocentowanie – szczególnie w porównaniu do długoterminowych kredytów bankowych;
  • pozwala dostosować okres kredytowania do potrzeb i możliwości kredytobiorcy;
  • dostępny jest również dla osób o niskiej zdolności kredytowej, tj. bez dochodów.

To nie wszystko. Nawet jeśli nie posiadasz nieskazitelnej historii kredytowej, możesz złożyć wniosek o kredyt dla studenta i liczyć na jego pozytywne rozpatrzenie. Wymagania są w tym przypadku minimalne.

Co zrobić, aby otrzymać kredyt dla studenta?

Podstawą ubiegania się o kredyt dla studenta jest złożenie wniosku za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jest to bardzo proste i zajmuje tylko kilka minut, ponieważ sprowadza się do wypełnienia krótkiego elektronicznego formularza. Po zweryfikowaniu podanych przez klienta danych osobowych i wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, zawierana jest umowa, a następnie przyznane środki wysyłane są przelewem na konto bankowe wskazane przez kredytobiorcę w formularzu. Cała procedura jest łatwa, wygodna i zazwyczaj trwa nie dłużej niż kilkadziesiąt minut, więc możesz załatwić wszystkie formalności nie ruszając się z fotela i jeszcze tego samego dnia cieszyć się otrzymanymi pieniędzmi.